Koetsententoonstelling

Paardenspannen waren in de 18e en 19e eeuw onontbeerlijke rekwisieten voor de enscenering van de adellijke levensstijl. Natuurlijk werd er daarom extra aandacht geschonken aan het 'wagenpark'. In adellijke kringen taxeerde men elkaar aan de hand van de paardenspannen. Vroeger werd wel eens met een knipoog beweerd, dat een kritische blik in de paardenstal van de schoonfamilie meestal meer vertelde over stand, status en stijl dan de voorgevel van het kasteel ...

Het was voor vorst Alexis daarom een erezaak om zijn schoonzus, de Nederlandse koningin Emma, bij haar bezoeken in een prachtige Landauer van het station op te halen. De koetsen stonden toentertijd samen met de paarden in het stalgebouw. 

Tegenwoordig worden de koetsen alleen nog bij bruiloften van stal gehaald. Zo'n gelegenheid was er op 21 juli 2007, toen erfprins Carl Ferdinand en erfprinses Elna Margret trouwden.

 

Lees verder

De geschiedenis van het kasteel en het vorstenhuis van Bentheim

Koetsententoonstellig binnen kasteel Bentheim

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.