De graven van Bentheim als landsheren 

1550 tot 1753

Rond het jaar 1600 bereikte het graafschap Bentheim zijn grootste territoriale oppervlakte. De universeel geleerde graaf Arnold nam een aantal beslissingen die in cultureel opzicht van groot belang waren. Hij voerde in zijn gebied de protestantse leer in en stichtte de eerste hogescholen.

Zijn nakomelingen waren helaas niet erg zorgzaam met hun erfgoed. Gebiedsdelingen en de verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog deden de rest. Deze neergang eindigde met de verpanding van het graafschap Bentheim en het einde van de soevereine status in het jaar 1753.

Dit alles stond in schril contrast met de algemene tendensen in de 17e en 18e eeuw. Duitsland bestond na de Westfaalse Vrede (1648) uit een lappendeken van soevereine staatjes, die werden geregeerd door adellijke families die tegelijkertijd een podium voor een rijk geschakeerd cultureel leven vormden.

Overal werden kastelen in barokke stijl verbouwd. In het verzwakte graafschap Bentheim ontbrak het echter aan geld. Het is vooral hieraan te danken dat de middeleeuwse en vroegmoderne bouwdelen van kasteel Bentheim bewaard zijn gebleven.

Verder met de geschiedenisDe graven en vorsten van Bentheim in de 19e/20e eeuw

Het leven van de vorsten in de Burcht Bentheim

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.