De graven en vorsten van Bentheim in de 19e/20e eeuw

1753 tot vandaag

Hoewel men er in 1804 met behulp van enorme sommen geld in slaagde, de uit 1753 stammende verpanding van het graafschap op te heffen, was het niet meer mogelijk de vroegere macht weer terug te krijgen.

De politieke herordening van Europa na de overwinning over Napoleon liet weliswaar de aristocratie zelf onaangetast, maar maakte korte metten het Duitse stelsel van ministaatjes. Om deze reden werd het graafschap Bentheim toegewezen aan het koninkrijk Hannover. Als compensatie kregen de graven van Bentheim in 1817 de prestigieuze titel van vorst.

De vorsten van Bentheim beleefden een tweede bloeiperiode. Weliswaar zonder politieke macht maar als maatschappelijke elite en gewaardeerde officieren in Pruisische dienst. De verbouwing van het kasteel in historische stijl kwam voort uit de trots op de eigen familietraditie.

Na het einde van de Duitse monarchie in 1918 werd kasteel Bentheim nog maar af en toe voor zomerverblijven gebruikt. De zalen van de Kronenburg voldeden al snel niet meer aan de eisen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel voor verschillende doeleinden gebruikt. In 1993 werd de Kronenburg voor het publiek opengesteld.

En nu?

De vorstelijke familie vandaag

Kijkje op het binnenhof van de Burcht Bentheim

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.