Geschiedenis van kasteel Bentheim

Over de begintijd van kasteel Bentheim zijn geen historische documenten meer bewaard gebleven. Bentheim wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1020, toen werd graaf Otto von Northeim als eigenaar van de burcht opgevoerd. Deze trouwde met Richenza, de dochter van de graaf van Werl. De graven van Werl behoorden tot een van de meest invloedrijke Westfaalse dynastieën.

Het was de tijd van de Investituurstrijd. Veel van de Westfaalse landheren schaarden zich aan de zijde van paus Gregorius VII en waren dus tegen de keizer Hendrik IV. Otto von Northeim was een van de belangrijkste Saksische adellijken en werd door de keizerin Agnes in 1061 met het hertogdom Beieren beleend. Maar al snel smeedde hij samen met de andere machthebbers van het rijk een bondgenootschap tegen Agnes en haar zoon Hendrik IV. Samen met de aartsbisschop Anno van Keulen en Adalbert van Bremen was hij een van de gevaarlijkste tegenstanders van keizer Hendrik IV.

En nu nader beschouwd...

De opkomst van de graven van Bentheim

Voor een snelle overzicht...

De kasteelheren door de eeuwen heen

Avondrood over kasteel Bentheim

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.