Privacyverklaring

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van ons online aanbod.


Verantwoordelijk

Bezoeken aan Burg Bentheim GmbH

Burgstraße 16
48565 Steinfurt

Telefoon: 02551 939111
Mail: info@burgbentheim.de


contactpersoon

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u de bovenstaande contactgegevens gebruiken.


Functionaris voor gegevensbescherming

Nils Volmer
meibers.datenschutz GmbH
Haus Sentmaring 9
48151 Münster

Telefoon: 0251 203197-0
Fax: 0251 203197-99
E-mail: info@meibers-datenschutz.de


opslag duur

In principe verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Indien wij uw toestemming hebben gevraagd en u deze heeft gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens wissen indien u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

We verwijderen uw persoonsgegevens als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme gronden zijn voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing of gerelateerde profilering.

Als wissen niet mogelijk is omdat de verwerking nog steeds noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bewaartermijnen, enz.) waaraan wij onderworpen zijn of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie over de bewaartermijn vindt u ook in de volgende passages.


Jou rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Recht op informatie
- Recht op rectificatie
- Recht op wissing
- Recht op beperking van verwerking
- Recht op bezwaar tegen verwerking
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om directe reclame te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer voor deze doeleinden verwerken.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken als u ons deze toestemming hebt gegeven. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


Verstrekking van uw persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in principe niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet vereist voor het sluiten van een contract. U bent in principe niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij u daar bij het verzamelen van uw persoonsgegevens apart op wijzen (bijvoorbeeld door de verplichte velden op invoerformulieren te markeren).

Als u uw persoonsgegevens niet regelmatig verstrekt, betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor een van de hieronder beschreven doeleinden en dat u geen gebruik kunt maken van een aanbieding met betrekking tot de betreffende verwerking (bijvoorbeeld: u ontvangt onze nieuwsbrief zonder uw e -mailadres niet).


Logbestanden van de webserver

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u ons online aanbod te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid van ons online aanbod te waarborgen. Informatie (bijv. opgevraagd element, bezochte URL, besturingssysteem, datum en tijd van het verzoek, gebruikte browsertype en -versie, IP-adres, gebruikt protocol, hoeveelheid overgedragen gegevens, user-agent, verwijzende URL, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time ( GMT) en/of HTTP-statuscode) in zogenaamde logbestanden (access log, error log, etc.).

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is de correcte weergave van ons online aanbod en het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid van ons online aanbod.


Beveiliging

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken we codering op ons domein. U herkent dit in de browserregel aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool.


contact

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw contact af te handelen.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de verwerking van uw contact. Als de verwerking noodzakelijk is om een ​​contract met u uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren op basis van uw verzoek, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.


Cookies en vergelijkbare technologieën

Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn stukjes tekstinformatie die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die direct na het afsluiten van uw browser worden verwijderd, en permanente cookies, die pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Naast cookies kunnen ook gelijkaardige technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) worden gebruikt. De volgende uitspraken over cookies zijn ook van toepassing op vergelijkbare technologieën. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op verdere verwerkingen in verband met cookies en vergelijkbare technologieën (analyse & marketing, etc.). Dit geldt in het bijzonder voor eventuele toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Dit geldt ook voor andere technologieën en voor verdere verwerking in verband met cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies kunnen worden gebruikt om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het bereik van ons online aanbod te meten, het op behoeften en interesses af te stemmen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren. Cookies kunnen door ons en door externe diensten worden gebruikt.

We gebruiken een toestemmingstool om de gebruikte cookies en gerelateerde toestemmingen te beheren. Details over de gebruikte cookies (doel, opslagduur, eventuele externe dienst, enz.) en de toestemmingstool zijn te vinden in de volgende passages en de toestemmingstool die we gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en de relevante toestemmingen. Afhankelijk van het doel van de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen terug te vinden in de volgende passages.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Hieronder geven we u links voor typische browsers, waaronder u meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen:
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/enhanced-protection-activity-tracking-desktop
- Chroom:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
- Internet Explorer / Rand:https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
-Safari:https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
- opera:https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex:https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Meer bezwaarmogelijkheden vindt u onder de volgende links:https://www.youronlinechoices.eu/,https://youradchoices.ca/en/tools,https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENEnhttps://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Als u de opslag van cookies verhindert, kan dit de goede werking van ons online aanbod belemmeren. Als u alle cookies verwijdert, gaan ook bovenstaande instellingen verloren en moeten ze opnieuw worden gemaakt.

U kunt ook de "Do Not Track"-functie van uw browser activeren om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Hieronder geven we u links voor typische browsers, waaronder u meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track"-instelling:
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/how-do-i-stop-that-websites-track-me-
- Chroom:https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
- Internet Explorer / Rand:https://support.microsoft.com/en-us/windows/using-do-not-track-in-internet-explorer-11-ad61fa73-d533-ce96-3f64-2aa3a332e792
- opera:https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Vanaf februari 2019 ondersteunt Safari de "Do Not Track"-functie niet meer. Cross-site tracking kan in Safari worden voorkomen via de volgende link:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex:https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/ytp.html

U kunt uw toestemming voor de cookies die worden gebruikt in de toestemmingstool die we gebruiken ook intrekken of beheren.


Analyse & Marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het aanbod van ons online aanbod te meten, het op behoeften en interesses af te stemmen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

We gebruiken externe diensten voor analyse en marketing. Dit kan ook leiden tot profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.). Profilering kan ook worden gedaan voor verschillende services en apparaten. Verdere informatie over de gebruikte diensten, de reikwijdte van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien nodig, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een Een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de links die daar worden aangeboden.

Zie hierboven voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën.

Google Analytics
provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
plaats:https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Verdere informatie & gegevensbescherming:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=enEnhttps://policies.google.com/?hl=nl
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is afhankelijk van de respectieve Google-service en is onderworpen aan de verschillende EU-standaardcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/. U kunt daar een exemplaar van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


Inhoud/plug-ins voor sociale media

We gebruiken social media-inhoud/plug-ins van externe diensten om u inhoud en functies van de externe diensten te kunnen tonen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

Profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden als onderdeel van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook worden gedaan voor verschillende services en apparaten. Verdere informatie over de gebruikte diensten, de reikwijdte van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien nodig, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een Een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de links die daar worden aangeboden.

We gebruiken Shariff om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Zie voor meer informatie over Shariffhttps://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

YouTube-
provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
plaats:https://www.youtube.com
Verdere informatie & gegevensbescherming:https://policies.google.com/?hl=nl
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is afhankelijk van de respectieve Google-service en is onderworpen aan de verschillende EU-standaardcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/. U kunt daar een exemplaar van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


kaarten

We gebruiken kaarten van externe diensten om u onze locatie te tonen en om u in staat te stellen de andere functies van deze externe diensten in verband met de kaarten te gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is het vereenvoudigde gebruik van kaarten.

Profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook plaatsvinden als onderdeel van het gebruik van externe diensten. Profilering kan ook worden gedaan voor verschillende services en apparaten. Verdere informatie over de gebruikte diensten, de reikwijdte van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien nodig, informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een Een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de links die daar worden aangeboden.

Google Maps
provider: In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika.
plaats:https://www.google.de/maps
Verdere informatie & gegevensbescherming:https://policies.google.com/?hl=nl
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is afhankelijk van de respectieve Google-service en is onderworpen aan de verschillende EU-standaardcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/. U kunt daar een exemplaar van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


toepassingen

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om het sollicitatieproces uit te voeren en een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. Na afloop van de sollicitatieprocedure beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens en verwijderen of vernietigen wij deze uiterlijk 6 maanden nadat u de afwijzing heeft ontvangen of sturen wij u de sollicitatiedocumenten terug en wissen of vernietigen eventuele kopieën, tenzij u daarmee heeft ingestemd om ons uw persoonsgegevens te blijven gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is de correcte uitvoering van het sollicitatieproces en, indien nodig, de verdediging tegen claims als gevolg van de afwijzing van een sollicitatie. Als de verwerking noodzakelijk is voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie, is de rechtsgrondslag voor de verwerking ook artikel 26, lid 1, zin 1 BDSG.

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met de configurator vangetLaw.degemaakt.

Vertaald door Google Translate

Missale Romanorum · liederenhandschrift uit de 15 de eeuw

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.

De "V2Session"-cookie wordt gebruikt om basisfuncties van de website te implementeren en om toegangsrechten en individuele instellingen op te slaan. Het verloopt automatisch aan het einde van de browsersessie.

We gebruiken Google Analytics met geanonimiseerd IP. De GA-cookies (_ga, _gat en _gid) registreren een unieke ID om gebruikersgedrag vast te leggen. Details zijn te vinden op Privacyverklaring.

Bij het insluiten van YouTube-video's op deze website worden gegevens uitgewisseld met Google-servers. Details zijn te vinden op Privacyverklaring.

Accepteer de uitwisseling van gegevens met Google Maps om de geïntegreerde Google Maps-kaarten weer te geven. Zie Privacyverklaring voor meer informatie.