Privacyverklaring

Gegevensbescherming basisverordening (DS-GVO)

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe te passen. 

Verantwoordelijke aanspreekpartner 

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juridische persoon, —Privacy Officer genoemd — die alleen of samen met anderen over het doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist (art. 4 nr.7 gegevensbescherming basisverordening (DS-GVO).

Onze aanspreekpartner voor de gegevensbescherming is:

Henning Buss
Burgstrasse 16
48565 Steinfurt

Telefon: 0255193910
Mail: info@fuerstbentheim.de 

Codering

Op basis van veiligheid en de bescherming bij de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud zetten wij op onze website een SSL- respectievelijk een TLS- codering. Deze kunt U in de browserlijn onder https://” en het slot-icon herkennen.

Uw rechten

U heeft ten aanzien van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

 • recht op informatie;
 • recht op correctie en verwijdering;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking;
 • recht op  gegevensoverdracht.

U heeft het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bezwaar aan te tekenen.

Intrekken van toestemming

In het geval dat u toestemming voor de verwerking van data heeft gegeven, kunt u dit elk moment intrekken. Dit intrekken beïnvloed het toelaten van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u dit tegenover ons heeft verklaard.

Bezwaar tegen de verwerking van uw data

U kunt altijd bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zoverre wij de verwerking op een afweging van belangen ondersteunen. Dit doet zich voor, wanneer de verwerking vooral niet tot de vervulling van een overeenkomst met u nodig is, wat door ons bij elke van de hierbij volgende beschrijving van de processen getoond wordt. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u de redenen uiteen te zetten, waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gemotiveerd bezwaar, zullen wij de feiten bekijken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw bezwaar, uw rechten en vrijheden, en of bewering is voor juridische claims. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van directe reclame. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Over een geschilpunt kunt u ons informeren over onderstaande contactgegevens.

Server-logfiles

Wanneer U onze website bezoekt, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde server-logfiles)

 • IP-adres;
 • Datum van de aanvraag;
 • Tijd van de aanvraag;
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT);
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina);
 • Toegangsstatus;
 • Http-statuscode;
 • Website, waar de aanvraag komt;
 • Elke verzonden hoeveelheid gegevens;
 • Browser;
 • Versie van de Browser;
 • Taal van de Browser;
 • Besturingssysteem;
 • Versie van besturingssysteem.

Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor ons om u naar onze website te begeleiden en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de serverlogfiles achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

De wettelijke basis voor de verwerking van art. 6 Abs is in overeenstemming met par. 1 lid f DS-GVO; het veiligstellen van ons legitiem belang, de verbetering van de functionaliteit, alsmede de stabiliteit van onze website en statistische evaluaties.

Onze webserver is standaard zodanig geconfigureerd dat de serverlogfiles alle 4 weken worden verwijderd.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via ons contactformulier), zullen wij de door u verstrekte informatie verwerken om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is juridisch noch contractueel vereist en niet vereist voor het afsluiten van een contract. Echter, zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij uw vragen niet beantwoorden.

Art. 6 par. 1 lid f DS-GVO is de wettelijke basis voor verwerking en het beschermen van ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw vragen. Als uw vraag verband houdt met het initiëren of het uitvoeren van een contract met ons, is er een extra rechtsgrond voor de verwerking voor uw gegevens op grond van art. 6, par. 1 lid b DS-GVO.

Na het voltooien van de contactaanvraag zullen uw gegevens worden beperkt voor verdere verwerking en worden vrijgegeven na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met blijven gebruiken van uw gegevens. Verder gebruik van uw gegevens door ons is ook mogelijk als dit wettelijk is toegestaan. Indien nodig zullen wij u hierover informeren in dit privacy beleid.

Aanvraag

Als u ons een aanvraag stuurt, zullen wij de gegevens verwerken die u heeft verstrekt om het proces uit te voeren. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is juridisch noch contractueel vereist en niet vereist voor een contract. Zonder de verstrekking van deze gegevens kunnen wij uw aanvraag echter niet in overweging nemen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, par. 1 lid b DS-GVO (Zie ook onder Contact).

Na voltooiing van het aanvraagproces worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en verwijderd of vernietigd uiterlijk zes maanden na ontvangst van de afwijzing of worden de aanvraagdocumenten aan u geretourneerd en worden alle kopieën verwijderd of vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk met ons hebt ingestemd over het verder gebruik. Volgens art. 6, par. 1 lid f DS-GVO is de rechtsgrondslag voor de verwerking het behoud van onze legitieme en in de context van een belangenafweging overheersende interesse in de verdediging tegen vorderingen als gevolg van de afwijzing van een aanvraag.

Cookies

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookies instelt. Cookies kunnen kleine programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen, ze zijn ontworpen om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken, marktonderzoek uit te voeren en de website gebruiksvriendelijker, effectiever en aantrekkelijker te maken. Wij gebruiken zogenaamde transiënte en permanente cookies voor onze website, waarvan de reikwijdte en de werking nader worden toegelicht.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor wordt uw browser herkend wanneer u bijvoorbeeld toegang hebt tot verschillende sub pagina’s van onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. 

Permanente cookies blijven op het apparaat staan, waardoor uw browser herkend wordt wanneer  u na een vorig bezoek terugkeert op onze website. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

De opslagduur van afzonderlijke cookies is te vinden in het overzicht in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Bovendien kunt u uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van de cookies en in elk afzonderlijk geval beslist u of u een cookie wilt accepteren of niet. Bovendien kunt u in het algemeen de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten. U kunt op elk gewenst moment ook cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen. Dit kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Hieronder geven wij u typische browser-links aan, waar u meer informatie kunt vinden over het beheer van cookie-instellingen:

Firefox: https://support.mozilla.org/kb/cookies-allow-and-dispose

Chrome: http://support.google.com/chrom/bin/answer.py?hl=nl@hirm=s@antwoord=95.647

Internet Explorer / Edge:http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/ph21411?locale=enDE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

De wettelijke basis voor verwerking is ofwel art.6 par.1 lid b DS-GVO of in overeenstemming met art.6 par.1 lid f DS-GVO het behoud van ons rechtmatig belang in de best mogelijke functionaliteit en stabiliteit, evenals het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze website en de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” , tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Met de statistieken kunnen we onze website en ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken.

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Echter in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield,

https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Een huidig certificaat kunt onder de volgende Link vinden: https://www.privacyshield.gov/list.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “anonymizlp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort, waardoor een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die van u zijn verzameld een persoonlijke referentie hebben, wordt deze onmiddellijk verwijderd.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van bezoekersverkeer via een User-ID (Google Universal Analytics).

U kunt de opslag van cookies door Google Analytics voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat niet alle functies in deze website bij voorkomende gevallen volledig zijn.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browser invoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link in download en installeer: http://google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als een alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookie verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Volgens art.6 par.1 lid f DS-GVO, is de wettelijke basis het behoud van ons legitieme belang bij het optimaliseren van de presentatie en marketing van onze website.

De verwerkte gegevens worden automatisch na 26 maanden verwijderd.

Voor de evaluatie van de verzamelde gegevens gebruiken we een servicemanager als onderdeel van een orderverwerking.

Informatie van derden: 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Gebruiker voorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html

Privacy overzicht: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html

Privacy Policy: http://www.google.de/intl/de/polices/privacy

We hebben video’s opgenomen in onze website die zijn opgeslagen op http://www.youtube-nocookie.com die direct van onze website kunnen worden afgespeeld. Youtube wordt beheerd door Google LLC, 1600Amphitheater Mountain View, CA 94043 USA (hierna “Google” genoemd).

De video’s zijn allemaal ingebed in de zogenaamde “uitgebreide privacymodus” dat betekent dat er geen gegevens van u als gebruiker naar Google gaan wanneer u de video’s niet afspeelt.

Alleen wanneer u de video’s afspeelt verzamelt Google gegevens.

We hebben geen controle over de gegevens en de gegevensverwerking verzamelt door Google en we zijn ons ook niet bewust van het volledige bereik van de gegevensverwerking, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die Google heeft verzameld. 

Raadpleeg het onderstaande privacy beleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking van Google. Daar vindt U ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

Op onze website gebruiken we het aanbod van Google Maps, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA (hierna “Google” genoemd. Dit laat ons toe om u interactieve kaarten direct op de website te laten zien, zodat u gemakkelijk de kaart functie kunt gebruiken.

We hebben geen controle over de gegevens- en gegevensverwerking verzamelt door Google en wij zijn ook niet bewust van het volledige bereik van de gegevensverwerking, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die Google heeft verzameld.

Tot slot

Als U meer informatie wilt over het onderwerp gegevensbescherming en onze omgang met uw persoonlijke gegevens, evenals over de uitoefening van uw bezwaar- en bezwaarrechten, gebruik dan de volgende contactmogelijkheid:

Mail: info@feurstbentheim.de

 
Missale Romanorum · liederenhandschrift uit de 15 de eeuw

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.

De "V2Session" -cookie wordt gebruikt om basisfuncties van de website te implementeren en om toegangsrechten en individuele instellingen op te slaan. Het verloopt automatisch aan het einde van de browsersessie.

We gebruiken Google Analytics met geanonimiseerd IP. De GA-cookies (_ga, _gat en _gid) registreren een unieke ID om gebruikersgedrag vast te leggen. Details zijn te vinden op Privacyverklaring.