Privacyverklaring

Gegevensbescherming basisverordening (DS-GVO)

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van ons online aanbod.


Verantwoordelijk persoon

Bezoeken aan Burg Bentheim GmbH

Burgstrae 16 
48565 Steinfurt

Telefoon: 02551 939111 
Mail: info@burgbentheim.de


Contactpersoon

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, gebruik dan de hierboven vermelde contactgegevens.


Functionaris gegevensbescherming

Nils Volmer 
meibers.datenschutz GmbH 
Haus Sentmaring 9 
48151 Münster

Telefoon: 0251 203197-0 
Fax: 0251 203197-99 
Mail: info@meibers-datenschutz.de


Opslagperiode

Over het algemeen verwijderen we uw persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

Als wij om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.

We verwijderen uw persoonlijke gegevens als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame of gerelateerde profilering.

Als verwijdering niet mogelijk is omdat de verwerking nog steeds noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bewaartermijnen, enz.) waaraan wij zijn onderworpen, of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zullen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Meer informatie over de bewaartermijn vindt u in de volgende passages.


Jou rechten

U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 
- recht op informatie 
- recht op correctie 
- recht op verwijdering 
- recht op beperking van de verwerking 
- recht op bezwaar tegen verwerking 
- recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6 (1) (e) of (f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken als u ons een dergelijke toestemming hebt gegeven. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.


Verstrekking van uw persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in principe niet wettelijk of contractueel verplicht en niet vereist voor het sluiten van een contract. U bent in principe niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij u daar apart op wijzen bij het verzamelen van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door de verplichte velden op invulformulieren aan te vinken).

Als u uw persoonsgegevens niet regelmatig verstrekt, betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor een van de hieronder beschreven doeleinden en dat u geen gebruik kunt maken van een aanbieding met betrekking tot de betreffende verwerking (bijvoorbeeld: als u uw e-mailadres niet opgeeft, onze nieuwsbrief niet ontvangen).


Logbestanden van webserver

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u ons online aanbod te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid van ons online aanbod te garanderen. Informatie (bijv. aangevraagd element, URL genoemd, besturingssysteem, datum en tijd van aanvraag, gebruikte browsertype en -versie, IP-adres, gebruikt protocol, hoeveelheid overgedragen gegevens, user-agent, verwijzende URL, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) ) en/of HTTP-statuscode) worden opgeslagen in zogenaamde logbestanden (toegangslogboek, foutenlogboek, enz.).

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de correcte weergave van ons online aanbod en de garantie van de stabiliteit en veiligheid van ons online aanbod.


veiligheid

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken we codering op ons domein. U herkent dit in de browserregel aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool.


contact

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw contact te verwerken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om uw contact te verwerken. Als verwerking noodzakelijk is om een ​​contract met u uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren op basis van uw verzoek, is de rechtsgrond voor verwerking ook artikel 6 (1) (b) AVG.


Cookies en vergelijkbare technologieën

Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstinformatie die op uw apparaat wordt opgeslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die onmiddellijk worden verwijderd nadat u uw browser sluit, en permanente cookies, die pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Naast cookies kunnen ook gelijkaardige technologieën (tracking pixels, web beacons, enz.) worden gebruikt. De volgende verklaringen over cookies zijn ook van toepassing op vergelijkbare technologieën. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op verdere verwerkingen in verband met cookies en vergelijkbare technologieën (analyse & marketing, enz.). Dit geldt in het bijzonder ook voor eventuele toestemmingen die u hebt gegeven voor het gebruik van cookies. Dit geldt ook voor andere technologieën en voor verdere verwerking in verband met cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies kunnen dienen om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het bereik van ons online aanbod te meten, het te ontwerpen op basis van behoeften en interesses en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren. Cookies kunnen door ons en door externe diensten worden gebruikt.

We gebruiken een toestemmingstool om de gebruikte cookies en de relevante toestemmingen te beheren. Details over de gebruikte cookies (doel, opslagduur, externe service, indien van toepassing, enz.) en de toestemmingstool vindt u in de volgende passages en de toestemmingstool die we gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het beheer van de gebruikte cookies en de relevante toestemmingen. Afhankelijk van het doel van de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen terug te vinden in de volgende passages.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Hieronder bieden we u links voor typische browsers, waaronder u meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen: 
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
-Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Verdere bezwaarmogelijkheden vindt u onder de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/https://youradchoices.ca/en/toolshttps://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Als u het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van ons online aanbod belemmeren. Als u alle cookies verwijdert, gaan ook bovenstaande instellingen verloren en moeten deze opnieuw worden gemaakt.

U kunt ook de "Do-Not-Track"-functie van uw browser activeren om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Hieronder bieden we links voor typische browsers waaronder u meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track"-instelling: 
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfollow
- Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Vanaf februari 2019 ondersteunt Safari de "Do-Not-Track"-functie niet meer. De volgende link kan worden gebruikt om cross-website tracking in Safari te voorkomen:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

U kunt uw toestemming ook intrekken of beheren met betrekking tot de cookies die worden gebruikt in de toestemmingstool die we gebruiken.


Analyse & Marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het bereik van ons online aanbod te meten, het aan uw behoeften en interesses aan te passen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

We gebruiken externe diensten voor analyse en marketing. Profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.) kan ook worden gebruikt. Profilering kan ook plaatsvinden tussen services en apparaten. Nadere informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of er profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Hieronder bieden we u links voor typische browsers, waaronder u meer informatie kunt vinden over het beheren van cookie-instellingen: 
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
-Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Verdere bezwaarmogelijkheden vindt u onder de volgende links: https://www.youronlinechoices.eu/https://youradchoices.ca/en/toolshttps://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Als u het opslaan van cookies verhindert, kan dit de goede werking van ons online aanbod belemmeren. Als u alle cookies verwijdert, gaan ook bovenstaande instellingen verloren en moeten deze opnieuw worden gemaakt.

U kunt ook de "Do-Not-Track"-functie van uw browser activeren om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Hieronder bieden we links voor typische browsers waaronder u meer informatie kunt vinden over de "Do-Not-Track"-instelling: 
- Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfollow
- Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Vanaf februari 2019 ondersteunt Safari de "Do-Not-Track"-functie niet meer. De volgende link kan worden gebruikt om cross-website tracking in Safari te voorkomen:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Google Analytics-
provider: in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika. 
Website:https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Verdere informatie & gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deen https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de respectieve Google-service en onder toepassing van de verschillende EU-modelcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/U kunt daar een kopie van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


Social media-inhoud / plug-ins

Wij gebruiken social media content/plugins van externe diensten om u de inhoud en functies van de externe diensten te kunnen tonen en zo ons online aanbod en onze marketing te optimaliseren.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze marketing.

Bij het gebruik van externe diensten kan ook profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.) plaatsvinden. Profilering kan ook plaatsvinden tussen services en apparaten. Nadere informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of er profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

We gebruiken Shariff om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt meer informatie over Shariff vinden op:https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

YouTube-
provider: in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika. 
Website:https://www.youtube.de
Verdere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de respectieve Google-service en onder toepassing van de verschillende EU-modelcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/U kunt daar een kopie van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


kaarten

We gebruiken kaarten van externe diensten om u onze locatie te laten zien en om u in staat te stellen de andere functies van deze externe diensten in verband met de kaarten te gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons legitieme belang is het vereenvoudigde gebruik van kaarten.

Bij het gebruik van externe diensten kan ook profilering (voor reclamedoeleinden, gepersonaliseerde informatie, enz.) plaatsvinden. Profilering kan ook plaatsvinden tussen services en apparaten. Nadere informatie over de gebruikte diensten, de omvang van de gegevensverwerking en de technologieën en procedures bij het gebruik van de respectieve diensten en of er profilering plaatsvindt bij het gebruik van de respectieve diensten en, indien van toepassing, informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u vindt u in de verdere informatie over de diensten die wij gebruiken aan het einde van deze passage en onder de daar vermelde links.

Google Maps-
provider: in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services aangeboden door Google Ireland Limited, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, Verenigde Staten van Amerika. 
Website:https://www.google.de/maps
Verdere informatie & gegevensbescherming: https://policies.google.com/?hl=de
De overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen vindt plaats afhankelijk van de respectieve Google-service en onder toepassing van de verschillende EU-modelcontractbepalingen, voor zover deze door Google worden aangeboden. Meer informatie hierover en de verantwoordelijkheid van Google vindt u onder de volgende link:https://business.safety.google/gdpr/U kunt daar een kopie van de EU-modelcontractbepalingen bekijken.


Toepassingen

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure uit te voeren en een besluit te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. Nadat het sollicitatieproces is beëindigd, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en deze uiterlijk 6 maanden nadat u de afwijzing heeft ontvangen verwijderen of vernietigen of de sollicitatiedocumenten aan u retourneren en eventuele kopieën verwijderen of vernietigen, tenzij u hiermee heeft ingestemd aan ons Mag uw persoonsgegevens blijven gebruiken.

Als we om uw toestemming hebben gevraagd en u deze hebt gegeven, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als we niet om uw toestemming hebben gevraagd, is de rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de goede uitvoering van het sollicitatieproces en, indien nodig, de verdediging tegen claims op basis van de afwijzing van een sollicitatie. Als de verwerking noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie, is de rechtsgrond voor de verwerking ook Section 26, lid 1, zin 1 BDSG.

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt met de configurator van getLaw.de

Vertaald door Google Translate

Missale Romanorum · liederenhandschrift uit de 15 de eeuw

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en wisselt gegevens uit met partners. Bij verder gebruik wordt toestemming gegeven. Verdere informatie en aanpassing van de instellingen op elk moment onder Privacyverklaring.

De "V2Session" -cookie wordt gebruikt om basisfuncties van de website te implementeren en om toegangsrechten en individuele instellingen op te slaan. Het verloopt automatisch aan het einde van de browsersessie.

We gebruiken Google Analytics met geanonimiseerd IP. De GA-cookies (_ga, _gat en _gid) registreren een unieke ID om gebruikersgedrag vast te leggen. Details zijn te vinden op Privacyverklaring.